”Rädda vården” och paradigmskifte inom media

”Genom att sprida artiklar, bilder och videomaterial, och genom att organisera sina följare i externa kommentarsattacker, förmedlar de just nu skrämselbilder av Sverige.

Dessa dolda opinionskrafter överger och trasar sönder den öppna samhällsdebatten och de fria samtalen. Vilka är de? Vad vill de, och varför? I takt med att med att deras genomslag ökar, växer också behovet av att granska dem.”

Nej, citatet kommer inte från George Orwells dystopiska roman ”1984”, även om det lätt går att få det intrycket. Stycket kommer från en artikel skriven av SVT:s chef för sociala kanaler, Karin Ekman, efter kritikstormen mot SVTs uthängning av sjuksköterskan och tillika visselblåsaren Fredrik Antonsson. Den ”dolda opinionskraften” som pekas ut som söndertrasare av den öppna samhällsdebatten, och för vilken Antonsson är administratör, är en offentlig Facebook-grupp som sysselsätter sig med något så oskyldigt som att sammanställa vårdrelaterade nyheter från etablerade medier. Uthängningen är inte den första i sitt slag, men däremot kanske den mest uppseendeväckande då den inte grundar sig på aktörens egna åsikter eller någon dubiös källhantering – mycket av innehållet är rentav författat av SVT själva – utan brukandet av källmaterialet. Man menar att den helhetsbild, som ofrånkomligt växer fram genom att sammankoppla en mängd artiklar om svensk sjukvård så som sidan gör, är missvisande alarmerande och något Antonsson måste hållas personligt ansvarig för. Man menar också att skulden är så pass tung att det motiverar en avmaskering av den tidigare anonyme administratören. Ingen hänsyn tas till eventuella bakomliggande skäl till att välja att inte vara öppen med sin identitet, så som eventuella karriärmässiga konsekvenser eller den personliga hotbilden. Betänker man att SVT parallellt med uthängningen av Antonsson vägrar ge ut videomaterial till polisen, skildrande upploppet i Hallsberg och de skyldiga bakom, av så kallade principskäl, framstår det som ett än mer frapperande beteende av en statlig media som benämner sig som politiskt oberoende.

 

Medielanskapet har förändrats

Möjligheten att publicera och debattera genom till massmedia alternativa kanaler, som sociala medier och Internetbaserade tidskrifter, innebär en större spridning av informationskällor och därmed en ökad möjlighet till mera jämbördiga utgångspositioner inom kommunikation. Som enskild åhörare har du idag en unik möjlighet att välja var och om vad du vi vill läsa eller se. Rikedomen av perspektiv och urvalet av röster har mångfaldigt expanderat senaste decennierna och med det mjukat upp tidigare rigida hierarkier. Sammantaget innebär det ett omfattande hot mot journalisters maktställning att kunna bestämma vem, när och hur någon ska komma till tals. Det kan tyckas bakvänt i kontrast med utvecklingen, men utifrån en föråldrad syn som fortfarande lever kvar bland mången redaktioner, så handlar journalistik minst lika mycket om moralisk vägning som förmågan till källkritik och behärskande av språket, vilket ur samma synsätt innebär att enbart den som läst flera år på en journalisthögskola innehar verktygen att inta en korrekt ingångsposition i förhållande till skildringar av informationsinnehållet. I en sådan verklighet reduceras rollen för den privatperson som vill tycka och tänka högt till att lydigt skicka in sitt bidrag, likt en adept åt sin magister, till en erkänd tidskrift och låta den verkställande makten bedöma om innehållet är publicerbart med hänsyn till ovan nämnda tre kriterier. En så stel process motiverades måhända en gång i tiden av brist på alternativa plattformar, men utgör idag ett av huvudskälen till massmedias förtroendekris, och förklarar varför många inte ens bemödar sig med att kontakta journalister för att delge sina kunskaper längre.

 

Det virtuella hotet

Susanne Nyström uttrycker hotet från Internet och sociala medier i en krönika i Eskilstunakuriren:

Internet och sociala medier har öppnat det offentliga samtalet för alla med internetuppkoppling, vilket i grunden är bra och demokratiskt. Samtidigt har det gjort att fler än förr är, om inte makthavare, så i alla fall människor med viss makt och inflytande. Det senaste exemplet är Örebropolisen Peter Springare, vars inlägg på Facebook lästes av betydligt fler än det mesta jag skriver. Samma sak gäller en del Facebook-grupper, exempelvis de som SVT nagelfor i slutet av förra veckan, som bland annat publicerar etablerade mediers artiklar om brottslighet och problem i vården.

Skräckbilden som målas upp beskriver en urkraft som slumpartat och obefogat samlar opinion i tiotusental genom att slänga upp en rad artiklar i en ström. Susanne har måhända rätt vad gäller antal läsare av specifikt hennes egna texter, men det är otänkbart att etablerade mediekoncerner på minsta vis skulle befinna sig i underläge gentemot medborgarorienterade nätgrupper, vilkas enda funktion är att erbjuda privatpersoner möjlighet att belysa och beskriva problem och utsatthet i sin när- och/eller arbetsmiljö utan att behöva ta omvägen via en journalists skrivbord. Det verkliga hotet framgår istället först när vi betraktar fenomenet ur ett macro-perspektiv och ställer, inte en, utan tusentals sociala kanalers röststyrka gentemot ett hundratal inflytelserika journalisters entoniga narrativ. Liksom skedde för politiken en gång via införandet av rösträtten, så genomgår medielanskapet tveklöst en demokratiseringsprocess som varken kommer stanna av eller ursäkta sig, och en återgång till informationsoligarki är härifrån föga troligt. För de gamla, stelbenta, massmedierna, står nu oönskat valet mellan att anpassa sig och acceptera maktdecentraliseringen, eller göra sig obsoleta. Att i desperation skrämma och terrorisera enskilda informationsspridare är ingen vinnande strategi i längden – det kommer framtiden utvisa.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s