Artikel: Om yrkesansvar och politisk neutralitet

Artikeln skriven ämnad Sydsvenskans insändarsidan. Inte fått något svar på över en veckas tid, så väljer nu istället att publicera den här på bloggen. Ämnet för artikeln är senaste tidens uppmärksammade kampanjer mot Jimmie Åkessons Sverigeturné. 

Början av ”supervalåret” 2014 kantades av ett kontroversiellt uttalande i ett månadsbrev från hamburgarkedjan Max VD, Richard Bergfors, till sin anställda där han avrådde från att rösta fram Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, vilka hotat med att höja restaurangmomsen samt arbetsgivaravgiften för unga. Brevet offentliggjordes och väckte upprörda känslor då många ansåg det försmädligt att ett stort företag som Max tog politisk ställning och försökte påverka sin personal. Diskussioner kring huruvida ett, förvisso privat, men betydande företag skulle tillåtas lägga sig i sina anställdas politiska sympatier tog fart och blev under någon vecka en het potatis. Richard Bergfors försvarade det hårt kritiserade uttalandet med att han inte ämnade att lägga sig i sina anställdas val, men att frågan var betydande för restaurangverksamhetens framtid och därför relevant att lyfta upp. Detta skulle dock visa sig bara vara en aperitif för vad som kom att vänta.

Några månader senare blåser det åter upp, men nu inom den offentliga vården då en läkare stoppar Jimmie Åkesson (SD) vid ett tilltänkt studiebesök på Norrlands universitetssjukhus med motiveringen att han äventyrar patientsäkerheten. Vid närmre granskning framkommer att den berörda läkaren sedan tidigare tydligt profilerat sig åt vänster, och återigen väcktes en diskussion kring huruvida en allmän aktör tagit politiskt ställning och försökt använda sin yrkesroll som mandat för att föra röst åt båda patienter och övrig personal. Läkaren fick en reprimand av verksamhetschefen för Geriatriskt centrum på nämnda sjukhus.

När nu en anonym brandman från Malmö i ett öppet brev publicerat av DN, och i samma veva en grupp vårdanställda på SUS akutavdelning i ett öppet brev publicerat av Sydsvenskan, kräver inskränkningar i demokratin mot ett specifikt parti och dess representanter går det inte längre att vifta bort mönstret som enskilda incidenter. Den svenska demokratin står föga förberedd för en situation där fritt informationsutbytet och politiska rättigheter hotas digna under politiska gisslandrama och egenutnämnda språkrör, och där antidemokratiska uttryck kryper vidare från den politiska skalans mest perifera marginaler till samhällets mest vitala institutioner. Helgens händelser ska inte överdrivas, men inte heller förringas. Kommunikationen mellan väljare och förtroendevalda politiker, via seminarium, föreläsningar och studiebesök, är en grundläggande beståndsdel av demokratin och ger såväl väljare en möjlighet till insyn och förståelse för Sveriges politik och de olika politiska alternativen, såväl som för partirepresentanter att få en inblick i det svenska samhället och en chans till att uppfatta och lyssna till kritik och potentiella problem. Att tumma på denna möjlighet till samspråk vore att tumma på folklig representation, och således något otänkbart för den som är beredd att stå upp för demokratins spelregler och ett demokratiskt Sverige.

Givetvis bör alla ha rätten att uttrycka sin åsikt, såväl om dennes profession klär honom i kavaj, uniform eller läkarrock, men låt aldrig det privata engagemanget korrumpera yrkesrollen. Arbetsplatsen bör vara en neutral arena.

André Iskra Jönsson

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

2 responses to “Artikel: Om yrkesansvar och politisk neutralitet

  1. äng

    Det var ett välbehövligt inlägg i samhällsdebatten! Sydsvenskans refusering är ännu ett exempel på hur tidningen tappar relevans.

    Under 70-talet användes ”det personliga är politiskt” för att stärka ideologin och befästa ståndpunkten. Man skulle inte komma undan politiken, utan påminnas om den och leva ut den var gång man agerade personligt.

    Dagens ideologi är ännu onaturligare och svårare att leva ut, så nu är dessutom yrket politiskt. Genom att politisera fler områden av livet så är det tänkt att man förhindrar kritik att ideologin, eftersom man då tvingas kritisera fler delar av det liv som man lever.

    Sport och universitetsstudier är andra områden som för länge sedan ansågs få vara neutrala och opolitiska. Så icke längre.

  2. Intressant analys. Ja, det tycks som man försöker hitta nya fält att ”obligera” människor att tycka och rösta på ett visst sätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s