Propagandakriget och liberalismens kris

Bild

Liksom händelserna i Kärrtorp, blev ett överfall med politiska förtecken i Malmö väl uppmärksammat i mediasfären. Återigen blev frågan om politiskt våld het och etablissemanget har skickat fram diverse proffstyckare och vassa tungor för att diskutera den akuta situation med en sedan decennium tillbaka växande malign (ordet blir beaktat sin latinska betydelse särskilt passande i sammanhanget för vänsterns syn på fenomenet) tumör på samhällskroppen. Vad som bör påpekas är dock att diskussionen rört uteslutande en form av politiskt motiverat våld, det av media, samt i folkmun, benämnda ”nazisternas” (används här som samlingsbegrepp för autonoma nationalistiska rörelser), våld mot bl.a. politiska antagonister. Redan här kan de flesta utmärka en vänsterhegemoni över propagandaföringen. Men för att förtydliga vänsterns dominans över tolkningsföreträdet bör kanske en ytterligare parallell mellan händelserna lyftas fram. Både vad gäller demonstrationerna i Kärrtorp och Malmö var polisens närvaro ringa, och även om viss kritik riktats mot SÄPO, är deras riskbedömning vad gäller hotbild mot vänstermanifestationer både rimlig och talande. Renodlade attacker mot demonstrationståg från nazisternas sida är ovanliga, medan situationen för vänsterextremisternas fiender är så allvarlig att det krävs hög polisnärvaro för att en demonstration ens ska vara möjlig att genomföra. Trots denna uppenbara obalans till vänsterns favör, tycks de gång på gång sitta i förarsätet för den politiska diskussionen kring våld och hot.

Vi har kunnat följa en förändring i den politiska diskursen, vilket föranlett en kris bland liberaler, där antirasismen förlorat sin betydelse som rationell ståndpunkt för egalitet mellan medborgare, och växt samman med det, för politisk dialektik betecknande, antifascism. Främst innebär en sådan förflyttning att positioneringen gentemot politiskt motiverat våld blir otydligare, och att man lätt faller in i en ambivalens rörande våld, vilket man förvisso ogillar, men som samtidigt sker i linje med motståndet mot rasism. (Hade kritiken mot rasism förts på rationella grunder hade den troligen grundats i en samlad kritik mot den hegelianska irrationalism och således även drabbat marxistiska ideologier.) I frånvaron av en tydlig profil bland landets liberala skribenter lämnas spelrum åt mer vänsterradikala tyckare att sätta agendan för det politiska samtalet, och låta det vänsterextrema våldet relativiseras. Inte minst blir detta talandet i den totala bortovaron av fördömande mot Ung Vänsters samarbete med vänsterriktade våldsorganisationer.

Medan den nationella rörelsen först idag börjat försöka närma sig liberaldemokratin genom en mer parlamentarisk profil – och här kan kanske delvis även Sverigedemokraterna räknas in även om de helt lämnat nationalrevolutionära idéer – har vänstern under en längre tid haft kontinuerlig representation inom mången allmänna område, allt från institutioner till ideell verksamhet. Inte minst inom journalistkåren kan vi se en hög representation av personer som på något sätt har en bakgrund i eller kring vänstergrupperingar. Ur detta kan vi se hur debattens origo utgår från vissa grundantaganden som tidigare var främmande för den mer traditionella liberala sidan (Tingsten m.fl.). Vi kan också, med liberalismens kapitulation, se hur avståndet öppnat upp sig mellan å ena sidan vänsterns postmoderna riktning, normkritisk och omvälvande, och den mot detta (ensamt) kritiska konservatismen som mer och mer pressats närmare identitära och nationalrevolutionära rörelser och idéer. Dialektiken blir därmed allt mer utkristalliserad, och vi kommer framöver, vilket vi redan idag ser, förflytta oss bort från den liberala utopin av gemensam värdegrund, mot ett allt mer splittrat politisk landskap, liknande det som rådde under början av 1900-talet. Något som framförallt kommer slå mot all form av höger, även utöver den mer nationalistiskt profilerade, försvåra det politiska samtalet, och bekräfta vänsterns hegelianska världsbild. Det är en verklighet vi måste inse att vi lever i och acceptera dess förutsättningar.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Politik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s