Monthly Archives: april 2013

Paradoxen i den liberala feminismen

Den liberala feminismen, med grundtanken på individen som själv stakar ut vägen för sitt självförverkligande är allt mer vedertagen i väst, men enligt mig inte oproblematisk. Där finns en slags paradox i resonemanget om befrielse från könsroller, där man antar könsroller bestå i miljöfaktorer, samtidigt som man tycks anta den inre viljan till valmöjligheter är avhängd denna miljöpåverkan. För oftast är det ju frihet att själv få forma sitt liv efter tycke, utan inlåsande könsroller, som lyft fram, helt i den moderna individualismens tecken. Men tvärtom denna tanke tror jag inte att konsten att bemästra byta däck istället för att byta blöja, eller att jobba som brandman istället för sjuksköterska var en avsevärd emancipation för kvinnan, eftersom idén om att kvinnor också kunde byta däck eller släcka bränder växte fram först efter det att idén om kvinnlig frigörelse och brytande av könsmönster inkorporerades i det svenska samhället, och först då blev eftersträvansvärt. Tidigare än 60-talet var viljan att inkräkta på manliga domäner, eller vice versa, nog svag snarare än tillbakatryckt. Därav den expandering vi idag ser kring könsöverskridande idéer.

Men det är ju även ett resonemang man kan applicera givetvis på idén om demokrati. Fanns strävan efter ett mer horisontellt styrelseskick under absolutismens vertikala styre på medeltiden, eller uppstod demokratiska värden först efter att Europa påbörjat en demokratisering. Filosofin kring Leviatan av Thomas Hobbes tyder på att det i vertikalt styrde länder fanns en uppfattning om att en tydlig överordnad ansågs vara nödvändig för att upprätta rättvisa och hålla ihop samhället. Och allt som allt ger det en tankeställare om hur gjuten basen för våra värderingar verkligen är, och om de för dagen odiskutabla värdena verkligen inte går att angripa även dem.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Feminism, Filosofi, Politik

Frågan om den strukturella rasismen

Har även jag märkt av debatten kring den såkallat ”strukturella rasismen” vara eller icke vara. Jag tycker det är en felställd frågeställning. Så länge vi människor, flockdjur som vi är i botten, lever tillsammans i en samhällskropp kommer vi också enligt vårt schematiserande av omvärlden, i det potpurri av kulturella betingelser, trosföreställningar, normer, förväntningar, fördomar och erfarenheter vi bygger vår världsbild kring förenklade mönster vartefter vi behandlar andra människor olika på ett sätt som priviligierar en del och diskriminerar andra. Därmed inte sagt att man inte kan ringa in en viss typ av specifik diskriminering. Men då tycker jag också man kan kräva en viss stringens kring vad som faktiskt innefattas i begreppet, vilket saknas idag. Annars riskerar man hamna i en typ av McCarthyism där allt blir till försök att belysa rasism i varje person och fall, även där andra förklaringsmodeller ligger närmare till hands. En konsekvens jag finner vi får bevittna gång på gång i medias och politikers egenkomponerade tribunaler.

Lämna en kommentar

Filed under Politik

Bildkonst som väcker känslor

Bild

Har ägnat aftonen åt något så ovanligt som att ha uppmärksammats av kontroversiell fotokonst signerad Sally Mann, David Hamilton (vars filmer jag tidigare sett iof), Jock Sturges och Fabio Cabral. För er som inte känner till namnen rör det sig om professionella fotografer vars motiv är gestalta adolecensens blomstring i form av sensuell bildkonst. Påklätt, men även som ni kanske förstår, mer avklätt. Och jag kan inte låta bli att lockas in i estetiken i bilderna, naturens mystiära skönhet fångad i avbildningen av en ungdomens människa ännu i blomning, omgivna av trolska miljöer. Det är synd att dagens pedofilirädsla eskalerat till en nivå där vi inte längre vågar se skönhet i det naturliga, att pornografins expandering gjort all nakenhet synonymt med explicitet och djuriska lystnad, och därför försummat det vackra i skapelsens rena fysionomi.

Men det väcker också till liv en debatt som varit hett villebråd sen 70-talets sexualliberala experiment med bland andra filmer som ”Pretty Baby” och ”Maladolescenza”, med en ung Brooke Shields respektive Eva Ionesco spelandes ekivokt porträtterade rollkaraktärer. Och paradoxalt nog har debatten rört sig mer åt förbudshållet i takt med att samhället lagt större fokus kring sex och nakenhet, allt medan åldrarna för samlagsdebut letat sig ner i åldrarna. Men kanske är det också där vi finner grunden till den förändrade attityden över årtionden; en ökad sexualisering av den nakna kroppen.  Nakenavbildningar av barn väcker idag det närmaste vi i västerlandet kommer islams starka reaktioner på avbildningar av profeten Mohammed.

(Bilden är Sally Manns ”candycigarette”)

Lämna en kommentar

Filed under Konst, Kultur

Cantwell besviken över utebliven häxprocess mot Mangs

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article16669807.ab

Cantwell uttrycker i artikeln sin besvikelse över att Peter Mangs, serieskytten i Malmö, av domstolen inte bedöms ha utfört morden med rasistiska motiv, vilket däremot media tidigt gjort trots den svaga bevisföringen för något sådant. Cantwell menar vidare att Mangs borde dömts utifrån indicier om att brotten haft rasistiska förtecken, trots att dessa inte kunnat styrkas varken av Mangs själv eller av vittnen till brotten. Tvärtom finns det alternativa motiv såsom offrens kriminella bakgrund, som är troliga att ligga till grund för brotten. Denna offrens bakgrund förnekas dock i artikeln av Cantwell förövrigt, som sedan avslutar sin pekoral med att än märkligare försöka pådyvla Mangs en terroriststämpel, för vilka de politiska visioner Mangs skulle ha för avsikt att genomdriva med sin mordräd står okända.

Allt som allt tycks Cantwell tagit på sig en roll som domare som inte lyckats klä honom särskilt väl. Som tur är utgår våra svenska domstolar från en stringens som den mediala inkvisitionen saknar.

Lämna en kommentar

Filed under Politik

Utseende och personlighet

http://psp.sagepub.com/content/37/3/409

Det är intressant det här med teorier kring personlighet och utseende, om än jag förstår det förknippas med humbug. Det blir ju lätt spekulativt och fördomsfullt, men viss korrelation har man väl ändå upplevt i sina dar. Och där finns nog fog att i viss mån anta det kan inverka. Givetvis ett avvikande utseende som leder till skam och stigmatisering kan få vissa följder, men utseende definierar ju även till viss del varje persons karaktär, hur vi denna uppfattar och hur den uppfattar sig själv, etnisk tillhörighet och status. Genotyper förstärks ofta av miljöfaktorer, så givetvis även vårt förhållande till våra fysionomiska drag. Inte lär ju heller kulturens gestalter med stereotypa fula antagonister och fagra protagonister göra klyftan mindre. Det är idag ett förbisett ämne, inte minst i ett individualiserat samhälle, där varje unik människa bär på en plasticitet som gör att vi kan och förväntas nå vår fulla potential och aldrig blott kunna skylla på fru Fortunas spridda skörd.

Själv då? Ja, som barn hade jag nog ett sött och oskuldsfullt yttre för folk trodde det bästa om mig i alla situationer, även i de lägen jag skötte mig mindre väl. Och visst är jag snäll så helt felaktig är ju inte fördomen, men återigen kan man ju undra vad som förelåg vad.:)

BildJoseph Merrick som hade oturen att födas med ett gravt vanskapt utseende.

Lämna en kommentar

Filed under Psykologi

Välkomna!

Ni får ursäkta den uteblivna premiärkonfettin. Att finna ämnen att skriva om var svårare än förmodat och fingrarna har ännu vägrat dansa över tangentbordet. Bloggen är tänk att handla om lite allt möjligt, från filosofi, till film, psykologi och politik, med utgångspunkt att kommentera aktuella ämnen. För tillfället tyngs jag under statistiska formler och grekiska symboler, föga inspirerande och vad gäller litteraturfronten har Faust senaste tiden varit under luppen, och hur ens inleda ett sådant enormt ämne?

Lämna en kommentar

Filed under Övrigt